Bestuur
Hermitage aan de Amstel

Prof. dr. Mikhail Piotrovsky, erevoorzitterdirecteur State Hermitage Museum
Prof. mr. Niels S.J. Koeman, voorzitterlid afd. bestuursrechtspraak Raad van State, hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Penningmeestervacant
Mr. drs. Thérèse S.M. van Schieconsultant marketing advies, vice-voorzitter Amsterdamse Kunstraad
Mr. Jan Ernst C. de Grootmanaging director & general counsel TNT Express
Drs. C.P. BuijinkVoorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

Raad van Toezicht
Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam

Mr. Sietze Hepkema, voorzitterchief governance SBM Offshore NV
Penningmeestervacant
Prof. mr. Niels S.J. Koemanlid afd. bestuursrechtspraak Raad van State, hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Drs. Bartout A. Giebenzelfstandig adviseur, voormalig bankier

Raad van Specialisten

Sir John Leighton, voorzitterdirector-general National Galleries of Scotland
Prof. dr. Peter Akkermanshoogleraar Archeologie van het Nabije Oosten Universiteit Leiden
Drs. Nanne DekkingSotheby's Inc., Executive Vice President, Vice Chairman Americas
Prof. dr. Titus M. Eliënshoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden
Drs. Peter Schatbornvoormalig hoofd Rijksprentenkabinet Rijksmuseum
Dr. Sjeng Scheijenonderzoeker en Rusland specialist Universiteit Leiden, artistiek leider Nederland-Ruslandjaar 2013
Drs. Harm Stevensconservator afdeling geschiedenis Rijksmuseum
Dr. Marieke de Winkelzelfstandig onderzoeker

Hermitage Amsterdam

Cathelijne BroersDirecteur
Paul MosterdAdjunct-directeur en Hoofd Communicatie, Educatie & Marketing
Mark van KampenController Financiële en Juridische Zaken
Marlies KleiterpHoofd Tentoonstellingen
Sebastiaan LagendaalHoofd Facilitaire Zaken & Veiligheid

Vacature Penningmeester

Hermitage Amsterdam is een modern geoutilleerd museum met 2330 m2 tentoonstellingsruimte, een studiecentrum, museumwinkels; auditorium en vergaderzalen en een café’-restaurant met terras en een Hermitage voor Kinderen met ateliers en leslokalen. Het instituut heeft een geheel eigen plaats binnen de nationale en internationale museumwereld verworven. In 2 tentoonstellingen per jaar met een brede programmering waardoor een breed publiek kennis kan nemen van cultuur in vele uitingen. De organisatie telt ca. 50 medewerkers.

Het bestuur van de Stichting Hermitage aan de Amstel is op zoek naar een

Penningmeester

Het bestuur moet vanuit zijn kennis en ervaring in staat zijn om de directie gevraagd en ongevraagd te kunnen adviseren en instrueren over belangrijke, voor de directie relevante disciplines waaronder in ieder geval de organisatorische, financiële, juridische en bestuurlijke beleidsterreinen vanuit het perspectief van cultureel ondernemerschap.

De samenstelling van het huidige bestuur is:
De heer Prof. Mr. N.S.J. Koeman, voorzitter
Penningmeester: vacant
Mevrouw Mr. Drs. Th. Van Schie, bestuurslid
De heer Mr. J.E.C. de Groot, bestuurslid
De heer Drs. C.P. Buijink, bestuurslid

Wie zoeken wij?

Het bestuur zoekt een betrokken en enthousiast lid met onderstaand profiel:

  • corporate finance denk- en werkniveau/MBA;

  • aanzienlijke ervaring in operationele financiële eindverantwoordelijkheid en financiële verslaglegging;

  • gezaghebbende persoonlijkheid;

  • brengt een constructief relatienetwerk mee;

  • woonachtig in Nederland;

  • voldoende tijd beschikbaar voor de bestuursfunctie (vergaderfrequentie circa 5x per jaar).

Reglement

  • De bestuursleden moeten vrij staan ten opzichte van elkaar en er moet geen belangenconflict zijn met andere functies;

  • Bestuursleden worden benoemd voor vijf jaar.

Sollicitaties

Uw sollicitatie of aanbeveling kunt u tot 3 november 2014 richten onder vermelding van vacature bestuurslid:
De heer Prof. Mr. N.S.J. Koeman, voorzitter
Stichting Hermitage aan de Amstel
Postbus 11675
1001 GR Amsterdam

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sitemap

x

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte blijven houden. Niet alleen van de tentoonstellingen, maar van alle andere activiteiten in de Hermitage Amsterdam. Waaronder de culturele avonden op woensdag, zaterdagmiddag lezingen in het auditorium en de zondagochtend concerten.