OpenOffice document MS Word document

De vaste presentaties in de Hermitage Amsterdam

Rusland en Amstelhof

In de Amstelvleugel, aan de voorzijde van de Hermitage Amsterdam, zijn twee vaste presentaties te zien. Eén zaal is gewijd aan de relatie tussen Nederland en Rusland en meer specifiek aan de Hermitage in St.-Petersburg en die in Amsterdam. De andere zaal richt zich op de geschiedenis van Amstelhof als gebouw en als instelling. De presentatie van Amstelhof strekt zich ook uit over de regentessenkamer en de oude keuken. Deze twee ruimten hebben een historische uitstraling, voor zover mogelijk gereconstrueerd op grond van oude foto’s en documenten.

Rusland en de Hermitage: Ontmoetingen

Er zijn een paar ontmoetingen zonder welke er nooit een instituut als de Hermitage Amsterdam was geweest. Het begint met de vriendschap tussen Peter de Grote (1672-1725) en de Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen (1641-1717). Witsens boek over de geschiedenis van de scheepsbouw was in zijn tijd een standaardwerk dat ook door Peter werd geraadpleegd. Dat boek is het startpunt van de ontmoeting en de vriendschap tussen hen, en het is in deze zaal te zien, naast portretten van Peter en Nicolaes.

De tweede ontmoeting is die tussen de tsarendochter Anna Pavlovna (Paulowna) en prins Willem van Oranje, de latere koning Willem II. De bustes van beiden en het porseleinen servies dat Anna bij haar huwelijk mee kreeg, horen bij dit verhaal. Daarnaast is er aandacht voor de band tussen de Oranjes en Romanovs.

De derde en laatste ontmoeting is die tussen Ernst Veen en Michail Piotrovsky. Hun vriendschap, die begon in 1991, was essentieel voor de vestiging van de Hermitage in Amsterdam. Bovendien hebben de Vrienden van de Hermitage die Veen in Nederland wierf, belangrijk bijgedragen aan restauratieprojecten voor de Hermitage in St.-Petersburg. Portretten van Veen en Piotrovsky door fotograaf Koos Breukel en een portret van de stichter van de Hermitage als museum, tsaar Nicolaas I, illustreren dit verhaal.

De plattegrond van de Hermitage in St.-Petersburg is verwerkt in het parket op de vloer. Bezoekers kunnen een virtueel bezoek brengen aan de rijke zalen van de Hermitage St.-Petersburg, via touchscreens en projecties.

De geschiedenis van Amstelhof

In drie ruimten wordt aandacht besteed aan 350 jaar zorg van de Hervormde Diaconie in Amsterdam, met als middelpunt het Oude Vrouwenhuis aan de Amstel, Amstelhof. De ruimten waar dat verleden en de objecten een plaats krijgen, zijn: de regentessenkamer over de bestuurlijke en rijke kant van de Diaconie; een zaal met een vaste presentatie over de geschiedenis van Amstelhof; en tot slot de oude keuken, met een blik op het dagelijks leven in het tehuis.

Regentessenkamer
In deze zaal wordt een inrichting nagestreefd die de achttiende-eeuwse lichtheid van de ruimte benadrukt maar waar ook de negentiende- en twintigste-eeuwse elementen behouden blijven en een plaats krijgen. Doordat de kamer in de loop van de eeuwen bouwkundig is veranderd, kan een precieze reconstructie niet gemaakt worden. Het is daarom een impressie, met meubels en objecten uit de (vroegere) verzamelingen van de Diaconie. Een deel van het oorspronkelijke meubilair bleek zich te bevinden in de verzameling van het Amsterdams Historisch Museum, en komt nu als bruikleen terug, naast stukken uit Diaconaal bezit.

Vaste presentatie en oude keuken
Hier treft de bezoeker een aantal verschillende thema’s. Daartoe behoren: de Diaconale zorg vanaf de middeleeuwen, het dagelijks leven in Amstelhof, de ‘Oude Besjes’, de oprichting van Amstelhof, de bouwgeschiedenis, bijzondere momenten in het bestaan van het tehuis, en de veranderingen van de laatste veertig jaar. Al deze thema’s worden uitgebeeld met passende schilderijen, documenten en objecten.

De voorwerpen voor beide zalen zijn langdurig beschikbaar gesteld door de Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, het Amsterdams Historisch Museum, de Diaconie, particuliere verzamelingen, fotograaf Jan van Breda en de Hermitage Amsterdam.

Voor meer informatie:

Hermitage Amsterdam

Communicatie, Educatie & Marketing
Martijn van Schieveen en Kim van Niftrik
Postbus 11675
1001 GR Amsterdam

T020 530 87 55
Epressoffice@hermitage.nl

De Hermitage Amsterdam is een particulier initiatief. Wij zijn cultureel ondernemers pur sang, en dat wordt vooral mogelijk gemaakt door onze sponsors. (Voor de volledige lijst van onze sponsors zie hermitage.nl/steun_ons/).

Sitemap

x

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte blijven houden. Niet alleen van de tentoonstellingen, maar van alle andere activiteiten in de Hermitage Amsterdam. Waaronder de culturele avonden op woensdag, zaterdagmiddag lezingen in het auditorium en de zondagochtend concerten.