Citaten over Alexander de Grote

‘Mijn zoon, zoek een koninkrijk voor jezelf, want Macedonië is te klein voor jou.’

Koning Philippos II van Macedonië tegen zijn zoon Alexander

‘Toen Alexander de omvang van zijn rijk zag, weende hij want er was niets meer te veroveren.’

Ploutarchos, Moralia

‘De verschijning van Alexander komt het beste tot uitdrukking in de beelden van Lysippos: alleen hem schonk Alexander de eer om de koning te mogen afbeelden. De kunstenaar heeft nauwkeurig de lichte neiging naar links van Alexanders hoofd en de zwoelheid in zijn ogen opgemerkt [...] Zelfs toen hij nog adolescent was toonde zijn gezond verstand zich: terwijl hij verder een woeste en tomeloze figuur was, stond hij onverschillig tegenover lichamelijke genoegens, bleef daarin zeer matig. Hij was vervuld van eerzucht en edele trots, meer dan op zijn leeftijd gebruikelijk.’

Ploutarchos, Alexander, 4

‘Waarlijk, wie alle successen van Alexander aan geluk toeschrijft moet wel bedenken dat hij geluk had terwijl hij ondernam, werk verzette en durf toonde, niet terwijl hij op zijn plaats bleef zitten.’

Demosthenes, Redevoeringen. Over de eenheid van geest, I, 13

‘Hij [keizer Augustus] hoorde dat Alexander zich op zijn tweeëndertigste, na bijna de hele wereld veroverd te hebben, zorgen maakte over wat nu verder te doen. En het verbaasde hem zeer dat Alexander de voorkeur gaf aan grote veroveringen boven goed beheer van wat hij reeds bezat.’

Ploutarchos, 91, 8; 207 D

‘Alexanders korte carrière veranderde in één klap de hele Griekse wereld. [...] Waar Alexander verscheen, overal, zelfs in de bergen van Afghanistan, op de oevers van de Jaxartes en aan de zijrivieren van de Indus, stichtte hij Griekse steden. Hij probeerde er Griekse instituten te kopiëren, met toevoeging van enig zelfbestuur. En hoewel zijn leger hoofdzakelijk bestond uit Macedoniërs en de meerderheid van Europese Grieken zich onvrijwillig aan hem had onderworpen, beschouwde hij zichzelf bovenal als apostel van het hellenisme.’

Bertrand Russell, A History of Western Philosophy

‘Alexander was niet alleen een grootse legerleider, maar ook een legerleider in grootse stijl. [...] Hij neemt een absoluut unieke plaats in, omdat in hem een strateeg die de wereld onderwerpt was verenigd met een dappere ridder/krijger zonder weerga.’

Hans Delbrück, Geschichte der Kriegskunst

‘Bij de naam Alexander moeten wij vooral denken aan de versmelting van volkeren in één wereld, die blijkt uit [...] zijn beleid om gemengde huwelijken te stimuleren en leden van de oosterse aristocratie op regeringsposten te benoemen. Het idee van universele menselijke broederschap wordt toegeschreven aan Alexander en verklaart zijn politiek.’

Richard Frye, The Heritage of Persia

‘Geen veroveraar heeft ooit zo veel landen onderworpen, geen heeft zijn manschappen zo ver van hun vaderland weggevoerd.

Het rijk steunde op één man, maar het was werkelijk een man van bovenmenselijke efficiëntie.’

Pierre Lévêque, Le monde hellénistique

‘De hoogste aller heersers is Alexander ...’

M. Annaei Lvcani, De bello Civili sieve Pharsalus, X, 272

Bedankt

De Hermitage Amsterdam bedankt

Founder
Hoofdsponsors
Sponsor
Tentoonstellingssponsor
Fondsen

K.F. Hein Fonds

Mediapartner
Internetpartner
Strategiepartner
Security partner

Onze regenten, partners en fondsen.

Openingstijden

Dagelijks 10–17 uur
Gesloten 27 april (Koningsdag)
Open op 25 december en 1 januari 11-17 uur

De Hermitage Amsterdam is gevestigd op de Amstel 51.

Foto Jelle Epskamp Photography

Heerlijk terras in de binnentuin

Geopend bij mooi weer

ANBI

De Hermitage Amsterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

Contact

Voor alle vragen en voor het kantoor: +31 (0)20 530 87 55
(tijdens kantoortijden)

Dus ook voor informatie over de tentoonstellingen, de programmering, de online ticketshop, het gebouw, reserveringen van rondleidingen en zalen en reserveringen van rolstoelen, groepsbezoeken en CKV-programma’s.

Voor het reserveren van audiotours (mogelijk vanaf 15 audiotours) kunt u een bericht sturen naar info@hermitage.nl

Catalogus

Bij de tentoonstelling 1917. Romanovs & Revolutie is een prachtige full colour catalogus verschenen. Deze is in zowel het Nederlands als in het Engels te verkrijgen.
Meer

Sitemap

x

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte blijven houden. Niet alleen van de tentoonstellingen, maar van alle andere activiteiten in de Hermitage Amsterdam. Waaronder de culturele avonden op woensdag, zaterdagmiddag lezingen in het auditorium en de zondagochtend concerten.