Amsterdam, 1 juli 2013

Conclusies enquête Peter de Grote en Nederlands vakmanschap

Mbo-studenten

De studenten zijn positief over hun toekomst op de arbeidsmarkt. 55% schat zijn baankansen hoog of heel hoog in. Slechts een kleine 5% schat die laag in. Ruim twee op de drie studenten denkt vijf jaar na hun afstuderen nog steeds in hetzelfde beroep werkzaam te zijn. Twee van de drie studenten konden vrij gemakkelijk een stageplaats vinden en verwachten daar ook een vaste baan aan over te houden.

Als held in hun eigen vakgebied noemen de studenten vaak:

• hun docent of stagebegeleider
• ouders of familieleden worden genoemd
• grote namen uit het eigen vakgebied, zoals Piet Hein Eek, Steve Jobs en de Hollandse zeehelden

Voor studenten heeft het begrip vakmanschap te maken met een goede en zelfstandige uitoefening van het vak, en met veel ‘vlieguren’: na veel ervaring in de praktijk. Net als de leerbedrijven en de schoolbesturen vinden zij dat Nederland een rijk land is geworden door goed vakmanschap.

De studenten zijn verdeeld wat betreft hun voorkeur voor een brede opleiding, dan wel een specialistische. Een nipte meerderheid (51%) zegt vindt een specialistische opleiding waarbij je echt alles leert van een vak het belangrijkst. Tweederde van de studenten vindt dat ze voldoende praktijk krijgen in de opleiding, maar toch een ruime 35% vindt dat de opleiding te weinig praktijk biedt.

Leerbedrijven en schoolbestuurders

Het belang van goed ontwikkeld vakmanschap voor economie en export is groot, vindt meer dan 95% van de respondenten. Doorontwikkeling van het vakmanschap wordt zeer belangrijk gevonden en staat voor een grote meerderheid (72% van de leerbedrijven en 83% van de schoolbestuurders) gelijk aan welvaartsgroei.

Beide groepen geven veel voorbeelden van het causale verband tussen goed ontwikkeld vakmanschap, productinnovatie en economische groei. Goed vakmanschap = voorsprong = concurrentievoordeel = winst. Tal van technologische ontwikkelingen worden inmiddels in veel andere landen toegepast, net zoals in de tijd van Peter de Grote gebeurde. De meest genoemde voorbeelden van Nederlands vakmanschap die het goed doen in het buitenland zijn in watergerelateerde sectoren: waterbeheer, watermanagement, baggeren, scheepsbouw en scheepvaart, weg- en waterbouw, offshore.

ambassadeur van het Nederlandse vakmanschap, daar worden zowel ondernemers, vakmensen zelf, als de minister van OCW vaak genoemd. Maar de top-3 is:

• André Kuipers (1)
• Wim van der Leegte (2)
• De minister van OCW (3)

Echter, ongeveer 80% van de respondenten zegt dat goed ontwikkeld vakmanschap maatschappelijk onvoldoende wordt gewaardeerd. Ook vindt de meerderheid dat er onvoldoende aandacht is voor en investering in ontwikkeling van het vakmanschap. Bij bedrijven en scholen ligt de grootste taak een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van het vakmanschap. En dat kan door intensievere samenwerking tussen scholen en bedrijven. Het gaat dan veelal om betere aansluiting, meer kennisdeling over en weer, meer stageplekken bij bedrijven en meer praktijk in het onderwijs. Het belang van voorlichting en promotie wordt ook veel genoemd.

In het onderwijs wordt nog te weinig aandacht geschonken aan ontwikkeling van vakmanschap, zeggen de leerbedrijven. De schoolbestuurders zijn daar juist positiever over: 66% vindt dat er al veel of zeer veel aandacht aan wordt gegeven. Zij vinden dat de ontwikkeling van vakmanschap het best tot zijn recht komt door leven lang leren, terwijl de leerbedrijven denken dat eerder één stevige brede beroepsopleiding de beste voorwaarden biedt. De ontwikkeling van leerwegen naar nieuwe beroepen is ook een aandachtspunt: een derde van de respondenten vindt dat dit momenteel onvoldoende werkt.

Amsterdam, 1 juli 2013

Enquête leert: vakmanschap is essentieel voor welvaart, mbo-studenten zijn positief over baankansen

Deze maandag 1 juli, om 14 uur, zijn in de Hermitage Amsterdam de resultaten van een landelijke enquête over vakmanschap overhandigd aan minister Bussemaker van OCW. Er blijkt onder meer uit dat 95% van de ondervraagde bedrijven en scholen het economisch belang van goed ontwikkeld vakmanschap groot acht. Verdere ontwikkeling van vakmanschap wordt zeer belangrijk gevonden door ruim tweederde van de respondenten en staat voor een grote meerderheid gelijk aan welvaartsgroei. Mbo-studenten vinden dat Nederland door vakmanschap een rijk land is geworden (59% is het eens met deze stelling). Zij zijn ook positief over hun baankansen: 55% schat die hoog of heel hoog in, slechts 5% laag. Ruim twee op de drie studenten denken vijf jaar na hun afstuderen nog steeds hetzelfde beroep uit te oefenen en ruim een derde van de studenten verwacht een vaste baan over te houden aan de stageplaats.

Enquête

De enquête Peter de Grote en Nederlands vakmanschap is gehouden onder Leerbedrijven (213), ROC-bestuurders (41) en mbo-studenten (150) en bevat opzienbarende antwoorden op vragen als: ‘Wat is het belang van innovatie in vakmanschap? Hoe, met welke middelen moet innovatie in vakmanschap worden bevorderd? Welke rol speelt het onderwijs hierin en welke rol is weggelegd voor het bedrijfsleven? Wat kan de politiek doen? Wat vinden de studenten zelf, van hun toekomst, en van vakmanschap? De enquête is een initiatief van de Hermitage Amsterdam en kwam tot stand in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos, de MBO Raad en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, wier voorzitter Michael van Straalen de resultaten aan de minister overhandigde. De resultaten van de enquête zijn beschikbaar op aanvraag via pressoffice@hermitage.nl.

Expositie Peter de Grote als mbo-student

Studenten van zeven mbo-scholen in Amsterdam en omgeving hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan bijzondere presentaties over hun vakgebieden, die ook in Peter de Grotes tijd belangrijk waren. Het heeft een expositie opgeleverd met vele opvallende objecten, waaronder een zelfgemaakte auto, boten en bijzondere, eeuwenoude instrumenten voor navigatie, landmeetkunde en artsenij. De deelnemende scholen zijn ROC Horizon College, Regiocollege, Nova College, ROC van Amsterdam, Mediacollege Amsterdam, Hout en Meubileringscollege en ROC TOP. De minister van OCW opende de expositie door onthulling van muurcitaten over de betekenis van goed ontwikkeld vakmanschap. De expositie in de Hermitage Amsterdam is vrij toegankelijk tot het eind van de Peter de Grote tentoonstelling op 13 september 2013. Highres beeld van de bijeenkomst, de expositie en de muurcitaten worden vanaf 2 juli geplaatst op www.hermitage.nl.

De Hermitage Amsterdam wil met dit project aandacht geven aan de ontwikkeling en innovatie van Nederlands vakmanschap, tegen de achtergrond van de ambachten die Peter de Grote in de zeventiende eeuw in Nederland leerde. Hij introduceerde die ambachten in Rusland en voerde daarmee ingrijpende hervormingen door. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de MBO Raad en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Foto's Evert Elzinga


Amsterdam, 26 juni 2013

Tsaar Peter inspireert mbo en bedrijfsleven

Op 1 juli viering van Nederlands vakmanschap met scholenexpositie en resultaten landelijke enquête

Peter de Grote kan nog steeds iets leren in Nederland. Op maandag 1 juli organiseert de Hermitage Amsterdam een grote bijeenkomst over Nederlands vakmanschap met mbo-scholen, ondernemers, studenten en genodigde pers. Tijdens de bijeenkomst zal mevrouw Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de bijzondere scholenexpositie ‘Peter de Grote als Mbo student’ feestelijk openen en de resultaten van een landelijke enquête over innovatie in vakmanschap in ontvangst nemen. Muurcitaten van prominenten over de betekenis van goed ontwikkeld vakmanschap worden onthuld. De Hermitage Amsterdam wil met dit project aandacht geven aan de ontwikkeling en innovatie van Nederlands vakmanschap, tegen de achtergrond van de ambachten die Peter de Grote in de zeventiende eeuw in Nederland leerde. Hij introduceerde die ambachten in Rusland en voerde daarmee ingrijpende hervormingen door. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de MBO Raad en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Scholenproject Peter de Grote als mbo-student

Studenten van zeven mbo-scholen in Amsterdam en omgeving hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan bijzondere presentaties over hun vakgebieden, die ook in Peter de Grote’s tijd belangrijk waren. Te zien zijn spectaculaire objecten, waaronder een zelfgemaakte auto, boten en bijzondere, eeuwenoude instrumenten uit de navigatie, landmeetkunde en artsenij. De deelnemende scholen zijn ROC Horizon College, Regiocollege, Nova College, ROC van Amsterdam, Mediacollege Amsterdam, Hout en Meubileringscollege en ROC TOP. De presentaties zijn vrij toegankelijk tot het eind van de Peter de Grote tentoonstelling op 13 september 2013.

Enquête

Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van de enquête bekendgemaakt, die gehouden is onder ondernemers, praktijkopleiders, schoolbestuurders en mbo-studenten. De enquête bevat opzienbarende antwoorden op vragen als: ‘staat vakmanschap gelijk aan welvaart? Wat zijn op dit moment de meest kansrijke sectoren van vakmanschap, waar ook in het buitenland behoefte aan is? Wat is het belang van innovatie in vakmanschap? Hoe en met welke middelen moet innovatie in vakmanschap worden bevorderd? Welke rol speelt het onderwijs hierin en welke rol is weggelegd voor het bedrijfsleven? Wat kan de politiek doen? Wat vinden de studenten zelf, van hun toekomst, van vakmanschap? De enquête kwam tot stand met medewerking van VNO/NCW, MKB Nederland, Kenteq en Ipsos Synovate.

Muurcitaten

‘Ik zoek geen goud, maar vergeet nooit dat ik de tsaar ben’. Dit citaat van Peter de Grote is bij de ingang van de tentoonstelling te zien. Op diezelfde muur worden citaten onthuld van zeer prominente Nederlanders, zoals Piet Hein Eek, Jan Taminiau, Marianne Vos en koning Willem-Alexander. Deze citaten onderstrepen het belang van (innovatie in) vakmanschap tegen de achtergrond van Peter de Grote’s leergierigheid. De citaten zijn voor bezoekers te zien tot en met 13 september 2013.

Programma 1 juli 2013

12.30 uurOntvangst
13 uurWelkom door Cathelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam. Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
13.10 uurEnquête-uitkomsten
13.20 uurMichael van Straalen, voorzitter Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven biedt de enquête-uitkomsten aan de minister van OCW
13.30 uurJan van Zijl, voorzitter MBO Raad
13.40 uurOnthulling muurcitaten en opening en scholenproject Peter de Grote als mbo student
14 uurAfsluiting

Tentoonstelling Peter de Grote, een bevlogen tsaar

Peter de Grote, Ruslands beroemdste tsaar, is bevlogen en leergierig. Hij wil zijn land moderniseren en reist naar het Westen. In Amsterdam treft hij een moderne, liberale havenstad aan. Dat wil hij ook in Rusland. Hij sticht er een nieuwe hoofdstad: St.-Petersburg. De tentoonstelling vertelt het verhaal van een van de intrigerendste figuren uit de geschiedenis: de tsaar die zijn land optilde uit de middeleeuwen. Historische voorwerpen, persoonlijke bezittingen, schilderijen (waaronder Ruslands eerste Rembrandt), goudschatten uit Siberië, kostuums en wapens voeren de bezoekers, aan de oevers van de Amstel waar hij in 1697 zelf rondliep, mee naar zijn tijd en zijn leven.

Voor meer informatie:

Hermitage Amsterdam

Communicatie, Educatie & Marketing
Martijn van Schieveen en Kim van Niftrik
Postbus 11675
1001 GR Amsterdam

T020 530 87 55
Epressoffice@hermitage.nl

De Hermitage Amsterdam is een particulier initiatief. Wij zijn cultureel ondernemers pur sang, en dat wordt vooral mogelijk gemaakt door onze sponsors. (Voor de volledige lijst van onze sponsors zie hermitage.nl/steun_ons/).

Bedankt

De Hermitage Amsterdam bedankt

Founder
Hoofdsponsors
Sponsor
Tentoonstellingssponsor
Fondsen

K.F. Hein Fonds

Mediapartner
Internetpartner
Strategiepartner
Security partner

Onze regenten, partners en fondsen.

Openingstijden

Dagelijks 10–17 uur
Gesloten 27 april (Koningsdag)
Open op 25 december en 1 januari 11-17 uur

De Hermitage Amsterdam is gevestigd op de Amstel 51.

Foto Jelle Epskamp Photography

Heerlijk terras in de binnentuin

Geopend bij mooi weer

ANBI

De Hermitage Amsterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

Contact

Voor alle vragen en voor het kantoor: +31 (0)20 530 87 55
(tijdens kantoortijden)

Dus ook voor informatie over de tentoonstellingen, de programmering, de online ticketshop, het gebouw, reserveringen van rondleidingen en zalen en reserveringen van rolstoelen, groepsbezoeken en CKV-programma’s.

Voor het reserveren van audiotours (mogelijk vanaf 15 audiotours) kunt u een bericht sturen naar info@hermitage.nl

Catalogus

Bij de tentoonstelling 1917. Romanovs & Revolutie is een prachtige full colour catalogus verschenen. Deze is in zowel het Nederlands als in het Engels te verkrijgen.
Meer

Sitemap

x

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte blijven houden. Niet alleen van de tentoonstellingen, maar van alle andere activiteiten in de Hermitage Amsterdam. Waaronder de culturele avonden op woensdag, zaterdagmiddag lezingen in het auditorium en de zondagochtend concerten.