©
Foto Evert Elzinga

Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Geef ook aan de Hermitage voor Kinderen
Neem nu contact met ons op via m.willemsen@hermitage.nl.
Geeft u een jubileumcadeautje aan de jarige Hermitage Amsterdam?
Geven en nalaten

Geven en nalaten

Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom! Het museum is een culturele onderneming, zonder overheidssubsidie. Iedere gift is meer dan welkom. Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan de Hermitage Amsterdam. Dat kan zijn voor het kunsteducatieprogramma Hermitage voor Kinderen, waaraan meer dan twee derde van alle Amsterdamse basisscholen participeren.

Geven

U kunt periodiek of eenmalig geld geven aan de Hermitage.

  • Een periodieke schenking is een vast jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar. Deze is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een overeenkomst met de Hermitage Amsterdam in de vorm van een formulier van de Belastingdienst om de schenking aan te melden.
  • Ook eenmalige schenkingen, groot of klein, zijn van harte welkom! Voor de Belastingdienst mag u ook deze gift aftrekken. Alle schenkingen en giften kunnen worden overgemaakt naar: ABN AMRO NL85 ABNA 0849302900 ten name van Stichting Hermitage aan de Amstel te Amsterdam.

Nalaten

U kunt ook bij testament de Hermitage Amsterdam tot erfgenaam benoemen. Een deel van uw nalatenschap wordt dan toegekend aan de Hermitage Amsterdam; dit wordt ook wel een erfstelling genoemd. De andere mogelijkheid is dat u een legaat nalaat: een bepaald bedrag dat wordt toegekend aan de Hermitage Amsterdam.

Heeft u vragen of wilt u met ons van gedachten wisselen over een van deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met Martine Willemsen (+31 (0)20 530 87 55 tijdens kantoortijden of m.willemsen@hermitage.nl). Vanzelfsprekend worden al uw vragen vertrouwelijk behandeld.

©
Foto Evert Elzinga
Sponsoring
Wij bedanken

Zondagmiddag 27 oktober tentoonstelling Juwelen! uitverkocht

Op alle andere dagen is het niet druk, we heten u dan van harte welkom!