Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Private donor
Hermitage Business Club
Ondernemers voor Ondernemers
Nalaten

Nalaten

Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom! Het museum is een culturele onderneming, zonder overheidssubsidie. Iedere gift is meer dan welkom. Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan de Hermitage Amsterdam. Dat kan zijn voor het kunsteducatieprogramma Hermitage voor Kinderen, waaraan meer dan twee derde van alle Amsterdamse basisscholen participeren.

Waarom nalaten aan de Hermitage Amsterdam?

In slechts tien jaar tijd heeft de Hermitage Amsterdam een stevige positie verworven binnen de Nederlandse museale wereld. Dit alles dankzij enthousiast ondernemerschap: het museum opereert tot op de dag van vandaag zonder subsidie.

In alles wat we doen zijn we mede afhankelijk van particuliere schenkingen. Opname van de Hermitage in uw testament heeft dus grote impact. U laat daarmee een gift na voor de toekomst, zodat we alle kinderen in groot Amsterdam de mogelijkheid kunnen blijven bieden om hun talent te ontdekken. En zodat we spraakmakende tentoonstellingen kunnen blijven organiseren in de Hermitage Amsterdam zoals binnenkort Oranjes&Romanovs, Matisse&Picasso en zelf een Hollandse Meesters II.

Hoe kunt u nalaten aan de Hermitage Amsterdam?

Als u de Hermitage Amsterdam wil opnemen in uw testament kan dat bijvoorbeeld door een erfstelling of een legaat. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact op met de afdeling Sponsoring, Fondsenwerving en Private Donors: Vincent van Rest via 06 15 041 792 of V.vanRest@Hermitage.nl

©
Foto Evert Elzinga
Eenmalige donatie
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!
Algemene informatie
Geven aan de Hermitage is geven met fiscaal voordeel
Hermitage Amsterdam is een Culturele ANBI
Wij bedanken

HOUD DE HERMITAGE OPEN

Door te doneren aan het museum. Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!