©
Foto Evert Elzinga

Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Geef aan de Hermitage voor Kinderen
Geven en nalaten

Geven en nalaten

Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom! Het museum is cultureel ondernemer en krijgt geen subsidie vanuit de overheid of gemeente. Iedere gift is meer dan welkom. Met uw schenking of nalatenschap geeft u een essentiële bijdrage aan de Hermitage Amsterdam. Dat kan zijn voor het kunsteducatie programma, Hermitage voor Kinderen  waarmee meer dan twee derde van alle basisscholen invulling geven aan participeren.

Geven

U kunt periodiek of eenmalig geld geven aan de Hermitage.

  • Een periodieke schenking is een vast en gelijkmatig jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een overeenkomst met de Hermitage als het formulier van de belastingdienst om de schenking aan te melden.
  • Ook eenmalige schenkingen, groot of klein, zijn van harte welkom! Voor belastingdienst mag u ook deze gift aftrekken. Alle schenkingen en giften kunnen worden overgemaakt naar: ABN AMRO NL85 ABNA 0849302900 ten name van Stichting Hermitage aan de Amstel te Amsterdam.

Nalaten

U kunt ook bij testament Hermitage Amsterdam tot erfgenaam benoemen, een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan de Hermitage Amsterdam, dit wordt ook wel een erfstelling genoemd. De andere mogelijkheid is dat u een legaat nalaten in de vorm van een bepaald bedrag wat wordt toegekend aan de Hermitage Amsterdam.

Heeft u vragen of wilt u met ons van gedachten wisselen over een onderwerp? Neemt u dan contact op met Martine Willemsen (+31 (0)20 530 87 55 tijdens kantoortijden of m.willemsen@hermitage.nl). Vanzelfsprekend worden al uw vragen vertrouwelijk behandeld.

©
Foto Evert Elzinga
Sponsoring
Wij bedanken