Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Private donor
Hermitage Business Club
Ondernemers voor Ondernemers
Nalaten
Eenmalige donatie
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!
Algemene informatie
Geven aan de Hermitage is geven met fiscaal voordeel
Hermitage Amsterdam is een Culturele ANBI

Geven aan de Hermitage is geven met fiscaal voordeel

De Hermitage Amsterdam en de Vrienden van de Hermitage hebben de culturele ANBI-status.  Volgens de Geefwet mag een gift aan een culturele ANBI voor 25% hoger worden opgegeven voor uw belastingaftrek. De Hermitage is geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt dus volledig ten goede aan het museum. 

Volgens de huidige Geefwet mag voor de belasting een gift aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor 25% hoger worden opgegeven. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk heeft geschonken. Wel gelden een drempel van 1% en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Deze extra aftrek geldt zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kunt brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele ANBI-instellingen schenkt, dan is het hogere bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dus niet de volledige extra 25%.

Bijvoorbeeld:

  • Uw inkomen is € 70.000,-. De drempel om de gift voor de belastingaftrek te kunnen gebruiken is 1% , en dit rekenvoorbeeld dus € 700,-
  • Uw doneert € 2.500,- aan de Hermitage Amsterdam.
  • U mag deze culturele gift meetellen als een gift van € 3.125,-.
  • Totaal geeft u dus €  2.500 + € 625 = € 3.125 op als gift.
  • Van deze gift gaat de drempel van € 700 af.
  • Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost op van € 2.475,-

ANBI-calculator
Klik hier voor meer informatie over de maximale belastingaftrek en om de netto kosten te berekenen. De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd.

De Geefwet is ook van toepassing voor bedrijven
De Geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om onder bepaalde voorwaarden te schenken, want ook voor hen bestaat zo’n multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift zelfs voor 150% in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat de extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 per jaar van de aan culturele ANBI-instellingen gedane giften.

Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan nu een e-mail naar m.wouters@hermitage.nl.

Wij bedanken

In de herfstvakantie is de Hermitage de hele week open

Ook op maandag 18 en dinsdag 19 oktober!