Steun

Geven aan de Hermitage, is geven met fiscaal voordeel
Hermitage is een Culturele ANBI

Geven aan de Hermitage, is geven met fiscaal voordeel

Volgens de huidige Geefwet mag voor de belasting een gift aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor 25% hoger worden opgegeven. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk heeft geschonken. Wel gelden een drempel van 1% en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Deze extra aftrek geldt zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kunt brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele ANBI-instellingen schenkt, dan is het hogere bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dus niet de volledige extra 25%.

Rekenvoorbeelden periodieke schenking voor 5 jaar:

De Geefwet is ook van toepassing voor bedrijven
De Geefwet maakt het ook voor bedrijven aantrekkelijk om onder bepaalde voorwaarden te schenken, want ook voor hen bestaat zo’n multiplier-regeling. Een bedrijf mag een gift zelfs voor 150% in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. Ook hier geldt dat de extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 per jaar van de aan culturele ANBI-instellingen gedane giften.

Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan nu een e-mail naar m.wouters@hermitage.nl.

Geven aan de Hermitage voor Kinderen: duurzame verandering
Sponsoring
Uw donatie maakt het verschil!
Geeft u aan ons? Alle donaties, groot of klein, zijn van harte welkom.
Nalaten
Wij bedanken
Word Vriend
Word Catharina Vriend

De winnaars van de bouwwedstrijd zijn bekend!

Bekijk de winnende bouwwerken.