Steun

Geven aan de Hermitage is geven met fiscaal voordeel
Hermitage Amsterdam is een Culturele ANBI
Geven aan de Hermitage voor Kinderen: duurzame verandering

Geven aan de Hermitage voor Kinderen, investeren in een duurzame verandering

De Kunst van het volhouden

Het onderwijsprogramma Hermitage voor Kinderen geeft al 10 jaar alle kinderen ongeacht hun sociaal economische achtergrond de kans om hun talent te ontwikkelen. Juist in het huidige tijdsgewricht is dit impactvolle programma van essentieel belang. Hiermee investeert de Hermitage voor Kinderen in een duurzaam programma voor kansgelijkheid. 

In slechts tien jaar tijd heeft de Hermitage Amsterdam een stevige positie verworven binnen de Nederlandse museale wereld. Dit alles dankzij enthousiast ondernemerschap: het museum opereert tot op de dag van vandaag zonder subsidie. Met dezelfde geestdrift is destijds de Hermitage voor Kinderen in het leven geroepen: Een intensief kunstonderwijsprogramma dat alle kinderen ongeacht hun sociaal culturele achtergrond, enthousiast aanspoort om naar kunst te kijken en artistieke vaardigheden te ontwikkelen. 

Jaarlijks volgen 10.000 basisschoolleerlingen het onderwijsprogramma van de Hermitage voor Kinderen. Meer dan 75% van alle basisscholen in groot Amsterdam doet mee. Zo bereikt het programma jaarlijks 3.500 kinderen met een relatief zwakke sociaaleconomische positie. In ons lustrumjaar 2019 hebben wij het 100.000ste kind ontvangen. Hiermee houdt het programma van de Hermitage voor Kinderen niet op. Uit elke groep 6 die naar de Hermitage School komt, selecteren onze docenten gemiddeld drie talenten voor het 4,5 jarig talentenprogramma. Zo krijgen alle  kinderen met een achtergrond waarin kunstonderwijs niet vanzelfsprekend, exact evenveel kans op selectie als kinderen met ouders die actief naar kunstonderwijs zoeken. In de talentenklassen komen alle kinderen uit alle wijken en buurten van Amsterdam samen. Binnen deze multiculturele setting krijgen zij allemaal een speciale gratis talenten opleiding.

Een heel belangrijke pijler onder het fundament van de Hermitage voor Kinderen is het grote belang dat wij al tien jaar hechten aan social inclusion. Dat resultaat klinkt door in de talentenklassen De talenten komen uit alle wijken van de stad. Zo zijn er in elke klas kinderen te vinden met verschillende sociaal-culturele maar ook economische achtergronden. 

Het bieden van hoogwaardige culturele ontwikkelingskansen aan alle schoolkinderen, ongeacht hun sociaal economische achtergrond, heeft nog een belangrijk ander duurzaam effect. De culturele sector wil diversiteit in haar publiek en organisatie laten doorklinken. Om die ambitie te vervullen begint de Hermitage bij de jeugd. Want als je nog nooit in een museum bent geweest en überhaupt soms niet eens weer wat het is, hoe kan je op latere leeftijd een keuze maken om naar het museum te bezoeken. Laat staan er te gaan werken. Wellicht ten overvloede: Vanaf de opening, 10 jaar geleden, is de Hermitage voor Kinderen met haar bereik en social inclusion onderdeel van de strategie van het museum. 

Soms krijgen wij de vraag wat we gaan veranderen aan de Hermitage voor Kinderen. Waar volgens ons de kracht van de Hermitage voor Kinderen in schuilt, is de kunst van het volhouden. Elk jaar zijn er verschillende tentoonstellingen met een nieuw verhaal, een nieuwe opdracht. Maar vooral zijn er elk jaar nieuwe groepen 4, 5 en 6. Nieuwe kinderen die de kans krijgen om hun talent te ontdekken. Scholen maken het programma van de Hermitage voor Kinderen een vast onderdeel van hun jaarlijkse programma omdat het programma constant is van hoogwaardige inhoudelijk kwaliteit. 

Bekijk hier het jaarverslag van de Hermitage voor Kinderen (2019 - 2020).

Aan welke projecten van de Hermitage voor Kinderen kan ik geven? 

Uw gift aan de Hermitage voor Kinderen maakt het verschil en heeft direct impact. In dit document treft u de verschillende projecten aan en kunt u een keuze maken waaraan u uw gift wil besteden. 

Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan nu een e-mail naar m.wouters@hermitage.nl.

Sponsoring
Nalaten
Wij bedanken
Word Vriend
Word Catharina Vriend

HOUD DE HERMITAGE OPEN

Geeft u ook? Elke gift is welkom. Speciale actie € 2.500 met uw naam op permanent kunstwerk in de Hermitage