©
Foto Evert Elzinga

Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Uw donatie maakt het verschil!
Geeft u aan ons? Alle donaties, groot of klein, zijn van harte welkom.
Geef ook aan de Hermitage voor Kinderen
Neem nu contact met ons op via m.willemsen@hermitage.nl.

Geef aan de Hermitage voor Kinderen

Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan nu een e-mail naar m.willemsen@hermitage.nl

Hermitage voor Kinderen: creatief vermogen

Natuurlijk gaat het bij ons educatieve programma, de Hermitage voor Kinderen, om het maken van een eigen kunstwerk, om kunstgeschiedenis en om verbreding van je horizon. Maar meer nog gaat het om het ontwikkelen van je creatieve vermogen, oplossingsgericht denken, samenwerken en leren om met een open blik naar je omgeving te kijken.

Een open blik op de omgeving, is dat niet juist dé vaardigheid die nodig is in de 21ste eeuw?

En is kunst niet hét middel om verwondering, creativiteit en ontroering te stimuleren? Want door kunst ga je meer openstaan voor andere ideeën en opvattingen. En dat geeft weer ruimte voor dialoog en voor verdieping. Uit onderzoek is gebleken dat ons programma een grote impact op kinderen heeft: het bevordert creativiteit, kritisch en oplossingsgericht denken. En dat alles in een multiculturele omgeving.

In de Hermitage voor Kinderen worden jaarlijks 10.000 basisscholieren uit groot Amsterdam ontvangen voor gratis kunsteducatie. Tevens is er een talentscoutingstraject, en kunnen de meest talentvolle kinderen meerjarig les krijgen; eveneens gratis.

Vaardigheden voor een innovatieve kennismaatschappij

Er is op scholen steeds minder tijd voor kunstonderwijs. Dat is zorgelijk. Want de open blik die je dankzij kunst ontwikkelt, stimuleert je creatieve vermogen. Dat heb je niet alleen nodig als je naar de kunstacademie gaat, maar juist ook binnen in het bedrijfsleven. Immers, een land dat te boek wil staan als een hoogwaardige innovatieve kennismaatschappij, heeft creatieve geesten nodig: mensen die met een open blik kijken en zich richten op oplossingen. 

Social inclusion: voor alle kinderen, van alle achtergronden

Met de gratis toegankelijke Hermitage School en vervolgprogramma’s kan de Hermitage Amsterdam een van haar grootste ambities verwezenlijken: hoogwaardige ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden aan alle schoolkinderen, ongeacht sociaaleconomische achtergrond. Voor vervoer van en naar de Hermitage kunnen scholen kosteloos gebruik maken van de Cultuurbus.

Uit onderzoek van Bain & Company bleek dat meer dan 70% van de ouders stelden dat hun kind niet aan zo’n intensief kunstprogramma had deelgenomen als de Hermitage voor Kinderen niet had bestaan. Meerdere ouders gaven aan dat een vergelijkbaar programma waarschijnlijk te duur zou zijn voor hun gezin. 

En als ondernemer neemt de Hermitage Amsterdam haar verantwoordelijkheid, en investeert zij samen met het bedrijfsleven, fondsen en particuliere donateurs, in de jongste jeugd.

U ook?

Hermitage voor Kinderen jaarverslag schooljaar 2017-18

Hieronder kunt u het jaarverslag Hermitage voor Kinderen van het schooljaar 2017-18 downloaden en lezen.

Hermitage voor Kinderen jaarverslag schooljaar 2016-17

Hieronder kunt u het jaarverslag Hermitage voor Kinderen van het schooljaar 2016-17 downloaden en lezen.

Het kunsteducatie programma van de Hermitage voor Kinderen
Hermitage voor Kinderen in de TV Show op 14 februari 2016
©
Foto Evert Elzinga
Geeft u een cadeautje aan de jarige Hermitage Amsterdam?
Geven en nalaten
Sponsoring
Wij bedanken

Nu te zien in 'Juwelen!': twee nieuwe topstukken

Een bijzondere kersenbroche van hofjuwelier Bolin, en een presentatiegeschenk met foto van tsaar Nicolaas II van Fabergé.