©
Foto Evert Elzinga

Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Geef ook aan de Hermitage voor Kinderen
Neem nu contact met ons op via m.willemsen@hermitage.nl.
Geeft u een jubileumcadeautje aan de jarige Hermitage Amsterdam?
Geven en nalaten
Sponsoring

Sponsoring

Bedrijven

De Hermitage Amsterdam is met heel veel trots cultureel ondernemer. Het kunsthuis krijgt geen overheidssubsidie. Mede door sponsoring van bedrijven, fondsen en particuliere donateurs is het mogelijk om jaarlijks twee tentoonstellingen te organiseren en meer dan 450.000 bezoekers te ontvangen.

Graag werken wij als ondernemer samen met het bedrijfsleven. Op verschillende wijzen kunt u zich aan ons verbinden: hoofdsponsor, sponsor, partner van een tentoonstelling. U sluit een zakelijke overeenkomst waarbij activatie, hospitality en gewenste doelstellingen worden op maat en in overleg worden ingevuld. Daarnaast investeert u in cultuur.

Meer informatie? Neem dan contact op met Martine Willemsen (+31 (0)20 530 87 55 tijdens kantoortijden of m.willemsen@hermitage.nl). 

Wij bedanken

Hermitage Amsterdam tijdelijk gesloten

Volgens het advies van de overheid in het kader van de maatregelen tegen het Coronavirus.