©
Foto Evert Elzinga

Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Uw donatie maakt het verschil!
Geeft u aan ons? Alle donaties, groot of klein, zijn van harte welkom.

Uw donatie maakt het verschil!

Misschien wist u het al, maar ons museum ontvangt geen overheidssubsidie. De Hermitage Amsterdam genereert 100% van haar inkomsten zelf en is voor een groot deel afhankelijk van opbrengsten uit kaartverkoop. Maar door het coronavirus kunnen we voorlopig geen bezoekers ontvangen. Een langdurige sluiting zoals nu het geval is, is dan ook een enorme klap voor ons museum. Daarnaast valt onze organisatie als cultureel ondernemer pur sang tussen wal en schip bij alle steunmaatregelen die de overheid nu treft om bedrijven en de cultuur te compenseren.

Geeft u aan ons? Alle donaties, groot of klein, zijn van harte welkom! Het kan gemakkelijk, via bijvoorbeeld een tikkie. Maar andere manieren zijn mogelijk, daarover leest u hieronder. En wist u dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn?

Samen met u hebben wij vertrouwen in onze toekomst. Uw gift betekent veel voor ons. En heel graag zien u weer snel in de Hermitage!

Scan de onderstaande QR-code of doneer hier

Schenken fiscaal aftrekbaar
Ook eenmalige schenkingen is nu een mogelijkheid. Hermitage Amsterdam is een Culturele ANBI. Dat betekent dat u bij de Belastingdienst deze gift mag aftrekken, namelijk  1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Dat betekent dat als u € 100, geeft aan een de Hermitage Amsterdam, u € 125 euro in aftrek kan brengen.

Alle schenkingen en giften kunnen worden overgemaakt naar: ABN AMRO NL85 ABNA 0849302900 ten name van Stichting Hermitage aan de Amstel te Amsterdam. 

Geef ook aan de Hermitage voor Kinderen
Neem nu contact met ons op via m.willemsen@hermitage.nl.
Geven en nalaten
Sponsoring
Wij bedanken

Hermitage Amsterdam heropent op maandag 1 juni

Tickets nu online verkrijgbaar, uitsluitend via de webshop