Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.
©
Foto Janiek Dam

Disclaimer

Deze website van de Hermitage Amsterdam wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Desondanks kan de Hermitage Amsterdam niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Hermitage Amsterdam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

De Hermitage Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige (directe en/of indirecte) schade aangebracht door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.hermitage.nl of enige hieraan gelinkte website.

De Hermitage Amsterdam en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website www.hermitage.nl en/of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.hermitage.nl. De Hermitage Amsterdam is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of van pagina's gelinkt aan of afgeleid van de website www.hermitage.nl.

De Hermitage Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst worden. De Hermitage Amsterdam behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Wie mededelingen of informatie plaatst op deze website, geeft daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Het auteursrecht op alle afbeeldingen en teksten op de website rust bij de Hermitage Amsterdam. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Degene die een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, dient contact op te nemen met de Hermitage Amsterdam. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat, betekent niet dat de Hermitage Amsterdam in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

De merken en logo's van Hermitage Amsterdam zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van deze merken is niet toegestaan.

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Hermitage aan de Amstel. Op sommige van de afgebeelde kunstwerken kan reproductierecht rusten. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de reproductierechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger.

De Hermitage Amsterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder inbegrepen de voorwaarden van haar webwinkel. Voor de verkoop van entreekaarten op de website geldt het aldaar genoemde Bezoekersreglement.

 

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling