©
Foto Janiek Dam

ANBI

De Hermitage Amsterdam en de Stichting Vrienden van de Hermitage hebben de culturele ANBI-status. Volgens de Geefwet mag een gift aan een culturele ANBI voor 25% hoger worden opgegeven uw de belastingaftrek. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk aan de Hermitage heeft geschonken. De Hermitage is geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt daarmee volledig ten goede aan het museum. 

Klik hier voor meer informatie.

Hieronder kunt u de publicaties vanaf 2016 lezen en downloaden. Heeft u interesse in de publicaties van voorgaande jaren dan kunt u contact met ons opnemen via mail@hermitage.nl.

Gegevens Hermitage Amsterdam

  • Stichting Hermitage aan de Amstel
  • KvK-nummer 33303622
  • RSIN 807703254
  • Bankrekeningnummer: NL85 ABNA 0849 302900 en NL 22 INGB 0007 4840 47


2021


2020


2019


2018


2017


2016

©
Foto Jørgen Koopmanschap

Benieuwd naar onze activiteiten?

Van lezingen tot concerten