Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.
©
Foto Janiek Dam

ANBI (Hermitage) / Gegevens H'ART Museum

De Hermitage Amsterdam en de Stichting Vrienden van de Hermitage hebben de culturele ANBI-status. Volgens de Geefwet mag een gift aan een culturele ANBI voor 25% hoger worden opgegeven uw de belastingaftrek. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk aan de Hermitage heeft geschonken. De Hermitage is geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw schenking komt daarmee volledig ten goede aan het museum. 

Klik hier voor meer informatie.

Hieronder kunt u de publicaties vanaf 2016 lezen en downloaden. Heeft u interesse in de publicaties van voorgaande jaren dan kunt u contact met ons opnemen via mail@hermitage.nl.

Gegevens Hermitage Amsterdam

  • Stichting Hermitage aan de Amstel
  • KvK-nummer 33303622
  • RSIN 807703254
  • Bankrekeningnummer: NL85 ABNA 0849 302900 en NL 22 INGB 0007 4840 47

2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016

©
Foto Jørgen Koopmanschap

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling