Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.
©
Foto Evert Elzinga

Hermitage Amsterdam verwelkomde in 2017 503.000 bezoekers

De Hermitage Amsterdam heeft in 2017 503.000 bezoekers verwelkomd. Daarmee is afgelopen jaar een van de succesvolste geweest van het in 2009 geopende museum. Het succes is mede te danken aan de tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage, met werken van Rembrandt en tijdgenoten uit de Gouden Eeuw, die veelal na aankoop door de tsaren niet meer in Nederland waren geweest. Ook 1917. Romanovs & Revolutie trok veel publiek, de tentoonstelling met het dramatische verhaal van het einde van de Russische tsaren. De tentoonstellingen in het Outsider Art Museum (China, De Lijst van Dubuffet en Nieuwe Meesters) kregen eveneens veel belangstelling. Tot slot kon de permanente tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw van het Amsterdam Museum in samenwerking met het Rijksmuseum en de Hermitage Amsterdam als vanouds rekenen op veel internationaal bezoek.

De Hermitage Amsterdam ontving in 2015 en 2016 respectievelijk 457.000 en 468.000 bezoekers.

©
Foto Evert Elzinga

De Hermitage Amsterdam heeft geen vaste collectie zoals de meeste musea. Onze bezoekcijfers komen geheel en al op het conto van tentoonstellingen, met telkens weer geheel andere onderwerpen en publiek. De diversiteit in het tentoonstellingsaanbod is groot: van klassieke kunst, historische thema’s, archeologie tot moderne kunst. Jaarlijks volgen zo’n 10.000 Amsterdamse basisschoolleerlingen en jonge talenten het continue kunstonderwijsprogramma van de Hermitage voor Kinderen. 

©
Foto Evert Elzinga

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling