©
Foto: Gert Jan van Rooij

ABN AMRO Kunstprijs 2017 - Juryrapport

De jury van de ABN AMRO Kunstprijs kiest met Saskia Noor van Imhoff (1982, Mission, Canada) voor een kunstenaar die op eigenzinnige manier haar omgeving onderzoekt en daarbij onverwachte verbanden legt. In haar ruimtelijke installaties speelt het proces van ordenen, tentoonstellen en archiveren van kunst een centrale rol. Van Imhoff snijdt alles door elkaar: schilderkunst, beeldhouwkunst, design, poëzie en architectuur. Ze benadert objecten als een archeoloog, ordent met de zorgvuldigheid van een archivaris en combineert, los van een bestaande hiërarchie, met een open, bijna filosofische blik. Daarmee is Saskia Noor van Imhoff een exponent van deze tijd, waarin, mede onder invloed van het internet, alles met elkaar is verbonden en naast elkaar kan bestaan.

Door de omgeving in haar werk op te nemen en aan te passen vertelt Van Imhoff steeds nieuwe verhalen. Daarbij verleidt ze de toeschouwer tot een onorthodoxe manier van kijken en denken. Zo bracht ze de geschiedenis van kunstcentrum De Appel tot leven door ‒ via architectonische ingrepen ‒ overblijfselen uit het verleden van De Appel te tonen in een soort sprookjesachtige, archeologische setting, liet ze haar werk opslaan in het depot van het Stedelijk Museum om de daar gehanteerde classificatie toe te passen in nieuw werk en stelde ze de kwestie van het auteurschap aan de orde door werken van bekende kunstenaars op te nemen in haar eigen installaties. Van Imhoff maakt het onzichtbare zichtbaar en zet daarbij de ruimte en context waarin ze exposeert volledig naar haar hand. Je zou kunnen zeggen dat die context uiteindelijk haar echte materiaal is.

De jury bewondert Van Imhoffs werk vanwege het gelaagde, originele en speelse karakter ervan. Door beelden te reproduceren en te manipuleren, bestaande situaties opnieuw te ordenen én slim in te grijpen in de architectuur stuurt ze de blik van de toeschouwer. Bovendien zijn haar locatie-specifieke installaties waarin bijvoorbeeld luchtbevochtigers en klimaatsystemen zijn verwerkt, een impliciet commentaar op het gedrag van de mens en onze neiging tot rubriceren en bewaren. Verder valt haar werk op door een subtiel gevoel voor materiaal en compositie, dat ze in elk nieuw werk weet te versterken. Het werk van Van Imhoff is geënt op een klassieke vormentaal, refereert aan kunsthistorische kaders en verwijst naar de omgeving, maar biedt misschien vooral een blik in het hoofd van de kunstenaar als een geformaliseerde kleine Wunderkammer.

De ABN AMRO Kunstprijs richt zich op het stimuleren van talent in Nederland. De kwaliteit en de eigenheid van het werk zijn leidende criteria. Met Saskia Noor van Imhoff is gekozen voor een kunstenaar met een jonge, maar volkomen eigen en intuïtieve beeldtaal. Haar zorgvuldige onderzoek resulteert in poëtische en visueel aantrekkelijke installaties, waarvan de toeschouwer de logica kan ontrafelen, maar die tegelijkertijd onnavolgbaar zijn. Juist op het snijvlak van logica en raadsel wordt de spanning opgevoerd. De kunstenaar overtuigde in belangrijke tentoonstellingen in Nederland en daarbuiten, maar is nog relatief onbekend bij een breed Nederlands publiek. De jury is verheugd Saskia Noor van Imhoff de ABN AMRO Kunstprijs 2017 toe te kennen.

Het museum is OPEN!

Nu te zien: Bruegels toren van Babel