Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.
©
Foto Evert Elzinga

Hermitage Amsterdam en BeljonWesterterp tekenen
contract sponsorsamenwerking voor Hermitage voor
Kinderen

Op maandag 1 juli ondertekenden Cathelijne Broers, directeur van de Hermitage Amsterdam, en Willem Hein, algemeen directeur van BeljonWesterterp, een sponsorovereenkomst. Voor de komende drie jaar ondersteunt BeljonWesterterp het kunstonderwijsprogramma van de Hermitage voor Kinderen.

Cathelijne Broers: ‘Wat de Hermitage voor Kinderen en BeljonWesterterp samenbrengt, is talentontwikkeling. In ons kunstonderwijsprogramma volgen jaarlijks 10.000 kinderen het schoolprogramma, waaruit tientallen talenten worden geselecteerd voor het gratis vervolgprogramma. Gericht op open blik en op sociale inclusie. Dat BeljonWesterterp dat de komende jaren ondersteunt vervult mij met enorme trots.’

Willem Hein: ‘BeljonWesterterp gaat met veel trots en overtuiging het partnerschap met de Hermitage voor Kinderen aan, omdat BeljonWesterterp zich verbonden voelt met belangrijke aspecten waar zowel de 'Hermitage voor Kinderen' als ook de Hermitage zelf voor staat. Talentontwikkeling is een eerste belangrijke pijler, waar wij ons allen mee bezig houden. De Hermitage zet met het programma voor kinderen aan tot écht leren kijken naar de omgeving, naar jezelf, naar andere mensen; het stimuleren van een open blik, creatief vermogen en kritisch en oplossingsgericht denken. BeljonWesterterp doet dit ook graag bij zijn opdrachtgevers, kandidaten, medewerkers en teams waar het bureau mee werkt, om zo de ruimte te geven voor dialoog, ideeën en verdieping. Daarnaast herkent BeljonWesterterp zich in de hoge kwaliteit waar het museum voor staat, alsmede met de grote toegankelijkheid van de organisatie. Al deze zaken sluiten nauw aan bij de dienstverlening en cultuur van BeljonWesterterp.’

Hermitage voor Kinderen
Educatie is een belangrijke pijler van de Hermitage Amsterdam. Onder het motto ‘ieder kind heeft recht op de ontdekking van zijn artistieke talent’ is een ambitieus programma gerealiseerd voor het basisonderwijs, de Hermitage voor Kinderen. Natuurlijk draait het educatieve programma om het maken van een eigen kunstwerk, om kunstgeschiedenis en om de verbreding van je horizon. Meer nog gaat het bij de Hermitage voor Kinderen om het ontwikkelen van je creatieve vermogen, oplossingsgericht denken en leren kijken met een open blik naar je omgeving. De vaardigheid die nodig is in de 21ste eeuw. Immers, kunst is het middel om verwondering, creativiteit en ontroering te stimuleren. Hieruit ontstaat openheid voor andere ideeën en opvattingen. En die geeft ruimte voor dialoog en voor verdieping. Uit onderzoek is gebleken dat ons programma een grote impact op kinderen heeft: het bevordert creativiteit, kritisch en oplossingsgericht denken, en dat alles in een multiculturele omgeving.

Het kunstonderwijsprogramma duurt vierenhalf jaar en is gratis. Het eerste bezoek aan de Hermitage voor Kinderen is in schoolverband voor kinderen van 6–10 jaar. Zij krijgen een rondleiding en een workshop, begeleid door professionele docenten en beeldend kunstenaars. Voor de geselecteerde talenten volgt hierna een uitgebreider kunstonderwijsprogramma met het Hermitage Atelier (1,5 jaar, 10–12 jaar) en de Hermitage Academie (3 jaar, 12–16 jaar). Jaarlijks bezoeken gemiddeld 10.000 basisschoolleerlingen de Hermitage voor Kinderen. Het gratis kunstonderwijsprogramma bereikt zo tweederde van alle scholieren uit Amsterdam en directe omgeving. Inmiddels hebben enkele honderden talenten het volledige programma doorlopen. Elk jaar levert de Hermitage Academie een lichting af met meer interesse en hartstocht voor kunst en cultuur.

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling