Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.
©
Foto: Eva Bloem

Hermitage ontvangt aangevraagde bijdrage OCW van Mondriaan Fonds

Met bijdrage BankGiro Loterij en opbrengst geefcampagne kan een deel van de coronaverliezen worden gedekt

De Hermitage Amsterdam ontving afgelopen week het goede nieuws dat de aanvraag voor een bijdrage uit de steunregelingen van het ministerie van OCW is gehonoreerd door het Mondriaan Fonds. Het gaat om een bedrag van €1.000.000. Het museum heeft daarnaast een bedrag van €675.000 ontvangen van de BankGiro Loterij, bestaande uit de structurele bijdrage en de opbrengst van geoormerkt werven. Inclusief de opbrengst van de particuliere geefcampagne van dit voorjaar kunnen deze bedragen een aanzienlijk deel van de verliezen dekken, die het museum heeft opgelopen door de langdurige sluitingen als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. Ook is het geld nodig om toekomstige tentoonstellingsprojecten te kunnen voorfinancieren. 

Annabelle Birnie, directeur Hermitage Amsterdam: ‘We zijn ontzettend blij dat we deze bijdragen toegekend hebben gekregen. Uit het succes van de geefcampagne bleek al dat er veel publieke betrokkenheid is bij de programmering die de Hermitage toevoegt aan het culturele spectrum in Nederland. Dat onze maatschappelijke partners nu ook bijdragen sterkt ons vertrouwen in de toekomst nog meer’.  

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling