Hermitage Amsterdam is nu H’ART Museum. Je wordt nu doorgestuurd naar de website van H’ART Museum.
Hermitage Amsterdam is now H’ART Museum. You will now be redirected to the H’ART Museum website.
©
Foto: Eva Bloem

Hermitage heeft benodigde gelden bijna binnen om toekomst te garanderen

Campagne Houd de Hermitage open gaat nog door

Met een genereuze gift van de Stichting Vrienden van de Hermitage heeft het museum, met alle reeds gedane en toegezegde donaties, de benodigde 1 miljoen euro bijna binnen. Meer dan 10.000 giften zijn ontvangen, waaronder ook legaten en diverse giften in natura, zoals benefietoptredens, concerten en kunstwerken. Het museum gaat door met de campagne, om de toegezegde donaties te faciliteren. In de zomermaanden volgen activiteiten om de giften in natura te verzilveren. De Hermitage zal vaker het publiek betrekken bij bijzondere projecten en werkt daarnaast aan een initiatief gericht op het bedrijfsleven, dat na de zomer zal starten. De Hermitage is alle gevers zeer dankbaar en uit dat onder andere van achter de ramen van het gebouw. Het museum zal nu een kunstenaar benaderen om een werk te maken, dat een plek krijgt in de Hermitage. Hierin zullen de namen van de donateurs die aan de speciale actie van € 2.500 meededen, worden verwerkt.

Foto: Janiek Dam

De geefcampagne Houd de Hermitage open startte op 6 april 2021 en had als doel geld bijeen te brengen om nieuwe tentoonstellingen uit de kunstcollectie van het Staatsmuseum Hermitage in Sint-Petersburg te financieren. Het museum heeft tot nu toe op ondernemerschap kunnen bestaan, zonder structurele subsidie. De gelden zijn nodig om het museum, dat na een jaar van langdurige lockdowns zonder bezoekers in een moeilijke financiële situatie terechtkwam, in de toekomst open te kunnen houden. Meer informatie via hermitage.nl/geef

Boek nu voor de meivakantie

Laatste kans voor Caesar tentoonstelling