Geef

Word Vriend
Word Catharina Vriend
Private donor
Hermitage Business Club
Ondernemers voor Ondernemers
Nalaten
Eenmalige donatie
Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!

Eenmalige donatie

Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom! Het museum is een culturele onderneming, zonder overheidssubsidie. Iedere gift is meer dan welkom. Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan de Hermitage Amsterdam.

Mocht u eenmalig willen doneren, dan kunt u een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL 22 INGB 0007484047 t.n.v. Stichting Hermitage aan de Amstel. Wij sturen u graag een bevestiging toe. Wilt u daarom uw e-mailadres en/of adresgegevens bij uw donatie vermelden?

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem contact op met Martine Wouters, sponsoring, fondsenwerving en Private Donors via 06 54 322 108 of 020 530 87 55, of via m.wouters@hermitage.nl.

Algemene informatie
Geven aan de Hermitage is geven met fiscaal voordeel
Hermitage Amsterdam is een Culturele ANBI
Wij bedanken

Op 26 en 27 november is het café-restaurant gesloten i.v.m. een congres.

U kunt in het pop-up café in de kerkzaal terecht voor heerlijke koffie, thee e.d.